Kaiserschlacht – kalendarium kampanii, część I

Poniżej kalendarium naszej kampanii, która rozpoczęła się pół roku po wydarzeniach opisanych w „Imperium w płomieniach”. Linię czasową doprowadziłem do zakończenia kampanii antyorczej w Ostlandzie (rozbudowany i wzbogacony kilkoma przygodami „Władca Zimy”). Ciąg dalszy aż do chwili, w której gracze skończyli opublikuję w najbliższym czasie. 

Dla przypomnienia kalendarz Starego Świata.

Wydarzenia sprzed kampanii mające wpływ na obecną sytuację (zmodyfikowana kampania „Wewnętrzny Wróg”):

Jahrdrung – Vorgeheim 2515 KI – Eskalacja wojny domowej. Atak korpusów bretońskich i marienburskich na Middenland, oblężenie Carroburga.

14 Vorgeheim 2515 KI – Księżna-Elektorka Talabheim Elise Krieglitz-Untermensch ogłasza secesję.

30 Vorgeheim 2515 KI – Pierwsza Bitwa pod Wolfenburgiem, starcie armii proulrykańskiej z prosigmarycką zakończone objawienie Ghal-MAraza i ponownym zjednoczeniem Imperium pod berłem Heinricha Todbringera, który przyjął imię Heinricha X.

Geheimnistag 2515 KI – Druga Bitwa pod Wolfenburgiem, decydująca batalia na zachodnim froncie. Rozbicie przez wojska Imperium armii Chaosu.

24 Nachgeheim 2515 KI – Koronacja Heinricha X na Cesarza. Cesarz własnoręcznie uśmierca Ghal-Marazem demona Tzeentcha. Elektorzy składają hołd Cesarzowi.

25 Nachgeheim 2515 KI – Edykt cesarski powołuje ImperialOberStab (Imperialny Sztab Główny), Imperialsmarine – zawodową marynarkę wojenną oraz dzieli siły zbrojne Imperium na: Kaiser Gardekorps (Cesarską Gwardię), Imperialswehrę (zawodowe siły zbrojne Imperium), Kurfürstwehrę (wojska prowincji, czyli elektorów) oraz Landwehrę (wojska rezerwowe powoływane na czas wojny).

13 Erntezeit 2515 KI – Księżna-Elektroka OStlandu Elise Krieglitz-Untermensch potwierdza swoje związki z Imperium, odwołując edykt o secesji.

Erntezeit – Brauzeit 2515 KI – Przerzucenie armii Imperium do Middenlandu, kampania jesienna zakończona odblokowaniem Carrobruga i wyparciem wojsk bretońsko-marienburskich z części Middenlandu.

14 Erntezeit 2515 KI – Hasso von Gleivitz staje się z nadania cesarskiego Księciem-Elektorem Ostlandu. Z marszu rozpoczyna odbudowę prowincji i zdecydowanie rozprawia się z opozycją w tym z boczną gałęzią Tassenicków.

16 Kaldezeit 2515 KI – Podpisanie pokoju marienburskiego kończącego wojnę sojuszu bretońsko-marienburskiego z Imperium. Powrót do status quo.

Wydarzenia kampanii:

Ulriczeit 2515 KI – Wraz ze wstąpieniem na tron carski Kateriny pogorszają się relacje między Imperium a Kislevem. Sojusz staje się coraz bardziej papierowy.

Ulriczeit 2515 KI – Początek wojny celnej Imperium z Sartosą.  Zatopienie sartosańskiej galery i imperialnej kogi w dwu potyczkach morskich.

5 Vorhexen 2515 KI – Cesarz rozwiązuje Radę Najwyższą (organ kontrolujący Cesarza w imieniu elektorów) oraz Radę Stanu (rząd Imperium zależny od Elektorów) i na miejsce tej drugiej powołuje w pełni od siebie zależną Radę Ministerialną, w której po raz pierwszy pojawiają się osoby spoza arystokracji.

13 Vorhexen 2515 KI – Nieudany zamach finansowanej przez Sartosan komórki terrorystycznej na Grafini i Grafa Middenheim.

10-15 Jahrdrung 2516 KI – Międzynarodowy Puchar Cesarza w Snotballa (Middenheim). Imperium zdobywa mistrzostwo, kolejne miejsca zajmują Albion oraz Marienburg. Nieudany zamach nacjonalistycznej grupy Brothers Militant na ambasadora Kislevu bojara Dimitrija Remkowa.

20 Jahrdrung 2516 KI – Oficjalne powołanie edyktem cesarskim Służby Dróg i Mostów – nowoczesnej służby bezpieczeństwa.

Koniec Jahrdrunga 2516 KI – Rozpoczyna się inwazja orków i goblinów na Ostland. Pierwsze watahy zostają rozbite przez ostlandzkich pograniczników, kolejne zajmuję północno-wschodnie połacie prowincji, gdzie zakładają swoje obozy.

4 Pflugzeit 2516 KI – Bitwa graniczna w Ostlandzie. Brygada generała von Schreddscharffa rozbija w walnej bitwie dwutysięczną armię orków. Rozpoczyna się wojna podjazdowa w Ostlandzie, która stopniowo wyludnia północną część tej prowincji.

18 Pflugzeit 2516 KI – Rozpoczyna się budowa nowoczesnego portu wojennego w Hargensdorf (wybrzeże Morza Szponów).

Sigmarzeit 2516 KI – Pierwsze ataki zbuntowanej czerni kislevickiej na wioski ostermarkijskie i talabeklandzkie. W Kislevie bunt chłopów w guberni Rakowskiej.

Sommerzeit 2516 KI – Nowopowstałe jednostki Straży Dróg i Mostów (części Służby Dróg i Mostów) rozpoczynają zwalczanie rejz bandyckich, które rozpleniły się po Wojnie Domowej. Zdecydowane i okrutne akcje SDIM po kilku miesiącach zaczynają przynosić efekty w postaci oczyszczenia głównych traktów z bandytów. Mimo to do pełni bezpieczeństwa wciąż jest daleko. W spustoszonym Imperium rosną ceny żywności, ale również żelaza.

7 Sommerzeit 2516 KI – Podpisanie paktu obronnego między Imperium Krasnoludzkim z Gór Krańca Świata  a Imperium. W zamian za wsparcie militarne wojsk cesarskich krasnoludowie wspierają finansowo świecący pustkami skarbiec Cesarstwa.

Vorgeheim 2516 KI – Zwiadowcy w Ostlandzie donoszą, iż orki coraz częściej są uzbrojone w ludzką broń, niejednokrotnie palną. Ślady wskazują na przemyt broni dla zielonoskórych z Talabheim.

5 Vorgeheim 2516 KI – Uruchomiona zostaje linia semaforowa między Altdorfem a Middenheim.

10 Vorgeheim 2516 KI – pierwsze oddziały Imperialswehry wymaszerowują z Middenheim, by wesprzeć wojska księcia Ostlandu w wojnie z goblinoidami.

17 Vorgeheim 2516 KI – niewielka potyczka z orkami nieopodal Nordvorposten w Ostlandzie przeradza się w dużą bitwę pomiędzy tysięczną armią generała von Schreddscharffa a kilkutysięcznymi siłami zielonoskórych. Obie strony ponoszą ciężkie straty, choć z pola walki uchodzą orki i gobliny.

Brauzeit 2516 KI – Rozbicie przez wywiad cesarski organizacji przemytniczej w Talabheim, która sprzedaje broń zielonoskórym z Ostlandu. Główni prowodyrzy giną w zamachach zorganizowanych najprawdopodobniej przez SDIM.

Vorhexen 2516 KI – Kolejne watahy i hordy goblinoidów przekraczają granicę z Ostlandu. Zwiadowcy potwierdzają, iż w koalicji plemion orków i goblinów znajdują się hordy zwyczajowo sobie wrogie lub takie, które mieszkały od siebie niejednokrotnie tysiąc mil. Zarazem pełne plemiona przedostają się do Imperium i osiedlają się tam. To nie jest zwykły najazd, lecz raczej wędrówka ludów, które z jakiegoś powodu uciekły ze wschodu. Kislev nie wdaje się w walki z goblinoidami, lecz przepuszcza ich przez swoje północne terytoria.

Nachexen 2517 KI – Początek kampanii zimowo-wiosennej skierowanej przeciw goblinoidom. W pierwszym etapie kilkusetosobowa Samodzielna Brygada Graniczna blokuje poczynania goblinoidów prowadząc skuteczną walkę partyzancką, dając tym samym czas Księciu von Gleivitz na mobilizację głównych sił.

4 Jahrdrung 2517 KI – Bitwa pod Pomnikiem. 400-osobowe brygada z Nordvorposten rozbija ponad dwutysięczną armię zielonoskórych, która zeszła z Gór Środkowych, chcąc dołączyć do plemion przybyłych ze wschodu. Generał von Schreddscharff na krótko dostaje się do niewoli orków, lecz po brawurowej akcji kawalerzystów ostlandzkich zostaje odbity.

23 Jahrdrung 2517 KI – Wbrew zakazowi Cesarza Kanclerz-Marszałek Ostermarku Klajan von Wolfenburg przekracza dwoma pułkami rzekę Talabek i dokonuje odwetowego uderzenia na wioski zbuntowanej czerni kislevickiej. Dalsze pogorszenie stosunków z Kislevem. Cesarz odwołuję von Wolfenburga i wzywa do Altdorfu.

27 Jahrdrung – 16 Pflugzeit 2517 KI – Kampania o ostlandzkie porty. Wojska goblinoidów (2100 żołnierzy) dokonują rajdu wzdłuż wybrzeża Morza Szponów. Opór im stawia oddział wydzielony z Brygady Granicznej pod dowództwem rittmeistera Karlzschafta i leutnanta von Usingena wsparty przez elfy z Ostlandu i oddziały miejskie Greifenhagen. Pada Greifenhagen i Kreutzburg. Niedobitki imperialne docierają pod Salkalten, gdzie łączą się z 700osobową grupą generała Griefa (tzw. Operacja Północny Grom). Wojska goblinoidów, mocno przetrzebione dotychczasowymi walkami odchodzą na wschód.

30 Jahrdrung – 8 Pflugzeit 2517 KI – W tym samym czasie trwa oblężenie Nordvorposten. Po dwunastu dniach walk nadchodzi armia księcia Hasso von Gleivitz. Oblężenie przeżyło ledwie stu żołnierzy. Zginął dowódca Samodzielnej Brygady Granicznej regimentmeister Jagger.

8 Pflugzeit 2517 KI – Druga bitwa pod Nordvorposten. Pięciotysięczna armia ostlandzka pod dowództwem księcia von Gleivitz rozbija trzykrotnie większe siły goblinoidów. Zakończenie kampanii. Pobite orki wycofują się do fortów w północno-wschodniej części Ostlandu.

19 Pflugzeit 2517 KI – Po osadzeniu w Zamku Reikguard Kanclerza-Marszałka Klajana von Wolfenburga Cesarz desygnuje Dietera von Leeba-Auersteina na komisarza cesarskiego i zarządcę Ostermarku. Nowy władca dość szybko wykazuje się nieudolnością. Pogranicze Ostermarku płonie szarpane ciągłymi atakami zbuntowanych chłopów.

24 Pflugzeit 2517 KI – W Middenheim rozpoczyna się budowa dwu nowoczesnych manufaktur broni. W planie jest budowa kilku kolejnych.

4 Sigmarzeit 2517 KI – Cesarz powołuje do życia Eithne Aep Laurelorn Freihatie, czyli Wolne Państwo Leśnego Ludu Laurelorn – kadłubowe państewko elfów pod cesarską egidą. W zamian Królowa Tamuríl Elanessë szachuje siły marienburskie na północno-zachodniej granicy Cesarstwa.

15 Sigmarzeit 2517 KI – Starcie zwiadowców imperialnych i bretońskich na Przełęczy Uderzającego Topora. Zaognienie sytuacji na zachodzie. Cesarz mobilizuje Landwehrę zachodnich prowincji.

Sommerzeit 2517 KI – Tymczasowa stabilizacja w Ostlandzie. Obie strony odbudowują siły, szykując się do dalszej batalii.

6 Sommerzeit 2517 KI – Dwa regimenty cesarskiej piechoty zostają wysłane jako wsparcie dla krasnoludów z Karaz-a-Karak, Karak Kadrin oraz Zhufbaru, którzy zmagają się z atakami skavenów i goblinów.

27 Sommerzeit 2517 KI – Tzw. Incydent Hargensdorfski. 3 dywizjony galeonów marienburskich próbuje blokować statki albiońskie, norsemeńskie i estalijskie płynące z towarami dla Imperium. Imperialsmarine wypływa w morze jako zwarta siła i w trwającej ponad dzień wojnie nerwów rozrywa blokadę okrętów handlowej potęgi Starego Świata.

Reklamy

Komentarzy 26

 1. PODRYW PO KRASNOLUDZKU:
  stare ,starożytne Krasnoludzie metody dzięki którym można wyrwać nawet stuletni dąb
  a nie tylko wiejskiego elfiego lachona…
  pozycja przedostatnia dla prawdziwych dwarfowych twardziochów 😉

  – Pi**dolniem w ślinę?

  – Zak*rwim dęsa?

  – Podobasz mi się, nie spie*dol tego.

  – Aniołku bardzo się potłukłaś jak spadałaś z nieba?

  – Za*ebista jesteś d*pa z ryja.

  – Cześć maleńka, nawet nie wiesz jakie masz szczęście. Dzisiaj znów wyrywam.

  – Za*ebalem sie w tobie na ch*j!

  – Za*ebałem się w tobie w ch*j, będziesz moją szmatą?

  – Kochom cie z coły pydy i chciołbym sie z tobom prowodzać

  – Hej bejbi, wijesz się jak liana i tak se rozkminiam, że brak ci Tarzana

  – Co tak stoisz jak widły w gnoju?! Zatańczymy?

  – Jesteś brana pod uwage, nie spierdol tego

  – Cześć… Zgadnij jak masz na imię?

  – Nawet nie wiem jakie masz IQ, ale juz mi sie podobasz!

  – Dokąd kopytkujesz piękna gazelo.

  – Ładne buty… Połykasz?

  – Studiuję lotnictwo i areno no areonautykę… Za chwile cię pr*zelecę

 2. Robienie z krasnoludów tępych dresiarzy? Kiepskie IMO.

 3. O dżizaz! Właśnie ocieram monitor ze śliny. Czy Twój krasiek taki podryw zastosuje? 🙂

  Moje hity:

  – Zak*rwim dęsa?
  – Za*ebałem się w tobie w ch*j, będziesz moją szmatą?

  Po prostu fpyte 🙂

  Krasnale rzondzom, elfy som ćotami 🙂

  @Raziel nie traktuj tego na serio, to dość hermetyczne poczucie humoru w wykonaniu naszej ekipy. W kampanii w ZC rządziły żarty o czarnoskórych, ale gwarantuję Ci, że rasistami nie jesteśmy :).

  Pozdr

 4. i tak elfy nic nie wymyślą bo to cioty

 5. dzisiaj dostało się klocom dla równowagi 🙂 Zakładam że ludzie i inne rasy mają swoją parszywą stronę i wyraża się to min. w kiblowym dowcipie, nie chodzi o prawdę – chodzi o przejaskrawienie wad żeby móc zastosować podział na My i Oni . Tolkien o tym raczej nie pisze ,ale mniemam ze nawet w knajpach śródziemia znalazłby się podobny napis na ścianie w „toalecie” a mówione głośno byłyby powodem wesołej,okrutnej wielorasowej bijatyki być może połączonej z czyimś zgonem ;),ot gdziekolwiek człowiek nie wędruje nader często spotyka swoje wykrzywione odbicie w lustrze…
  P.S
  Mógłbym teraz pisać o prawdziwym charakterze nie ważne jak wyglądasz ,skąd jesteś itp ale dam sobie spokój – wszak WH nie bez powodu jest bliżej ziemi niż inne wymyślone światy .
  Cheers!

 6. Nadchodzą Mongolianie!

 7. Wyciągną nas z pierdla! Spóżnili się bo musieli dużo trenować!

 8. „- Co tak stoisz jak widły w gnoju?! Zatańczymy?” – normalnie żesz tak będę lacchonów podrywać na wsiowych przytupówach na klepisku… Żeśta mi smaka na krasnoludy narobili.. 😀 Takie z nich szczere twarde facety, ze echh…

 9. Coś na elfy też by się przydało:
  Dwa elfy znalazły trzy granaty ręczne i postanowiły, że lepiej będzie, jeśli zabiorą je na posterunek.
  – A co, jeśli jeden nam wybuchnie, zanim tam dotrzemy?
  – Nie martw się. Skłamiemy i powiemy, że znaleźliśmy tylko dwa.

  ;p

 10. Nie możesz jakoś wyłączyć tej moderacji bo komentarze zalogowanych użytkowników jej wymagają a niezalogowani wyświetlają się od razu.

 11. Dwa kompletnie głupie elfy zabłądziły w lesie. Jeden mówi:
  – Strzel, może ktoś nas usłyszy.
  Jego towarzysz nie namyślając się wiele strzelił raz, dwa, trzy, cztery razy. Elfy nasłuchują… Nic.
  – Strzelaj jeszcze – mówi ten pomysłowy.
  – Nie mogę. Strzały mi się skończyły.

 12. Tak to prawda . Ale ten dziadek mnie przeraża

 13. ale ponoś mamy ich za sojuszników Mongolianie

 14. – Ładne buty… Połykasz?

  klasyk quuufa klasyk!!!:):):):)

 15. kutwa , przewalone być entem , pieprzeni ludzie!!!!!

 16. wracając do biednych elfów i kultury.

 17. ja tu tylko wode piłem!!!


 18. a to co elfy umiem robić

 19. i kto powie mi że krasnoludki nie tańczą

 20. Kraśniaki też potrafią się bawić 🙂

  Szkoda, że taka kiepska jakość.

 21. I coś dla fanatyków elfów

 22. Kolejne natarcie kraśnych

 23. Co by nie było to ludzie też mają bogaty repertuar

  🙂

 24. W filmiku o niegodziwym ataku na Enta Fafika ,widac typowa drużynowa sztukę ataku .Kiedy npl przestał machać konarkami i się przewrócił nagle wszystkim podskoczyła inicjatywa!ehh typowe !:)

 25. I wszyscy leżą oprócz elfów i mutantów

 26. […] kalendarium kampanii (część I tutaj). Poprowadzone aż do momentu przerwania aż do chwili obecnej w naszym Starym […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s