BRP Conan – nacje cz. III

Ostatnia już porcja nacji do Conana BRP.

Stygia

Ophirczyk – Ophirczycy często łączą w sobie cechy kothyjskie i aquilońskie. Ci z północy będą mieć jasne bądź popielate włosy i błękitne oczy. Mieszkańcy południowych prowincji mogą być niżsi drobniejsi, mieć ciemne, kręcone włosy i takież oczy. Ophir jest bogatych królestwem, w którym rycerze noszą złocone pancerze, a miasta i zamki skrzą się bogactwem.

Cechy: INT +1, APP +2

Umiejętności: Ze względu na wrodzone umiejętności przystosowawcze Aquilończycy mogą wybrać 3 umiejętności, w których mają +5 %. Ponadto: +5 % Bargain, +5 % Appraise, +5 % Etiquette (West Noble), +5 % Language (Own), +5 % Literacy,

Preferowane profesje: brak.

Religia: Mitra, Isztar.

Imiona męskie: Amalrus, Chelkus, Fronto, Theteles, Admes, Adriano, Ajax, Achilles.

Imiona żeńskie: Livia, Olivia, Sillia, Tina, Regina, Helena, Xantha, Xena, Acantha, Adonia, Celena, Celandia, Charissa.

Balthus toczy swój ostatni bój z Piktami.

Pikt – choć uważani za biały lud, są stawiani przez Hyborejczyków na równi z mieszkańcami Czarnych Królestw. Piktowie są dzikim ludem zorganizowanym w szczepach i plemionach zorganizowanych wokół zwierzęcego totemu. Mieszkańcy dzikiej puszczy są niscy, krępi i mocno zbudowani. Ich włosy są smoliście czarne, proste, a oczy brązowe. Rysy twarzy mają grube, odpychające, prymitywne. Są urodzonymi myśliwymi, okrutnymi wojownikami atakującymi cicho niczym duchy.

Cechy: CON +2, SIZ -1, INT -1, DEX +2,

Umiejętności: +5 % Brawl, +5 % Craft (Leatherworking, Woodcarving lub Carpentry), +5 % Athletics, +5 % Spot, +5 % Listen, +5 % Navigate, +5 % Sense, +5 % Track, +5 % Dodge.

Ponadto dodatkowo w zależności od klanu: Aligator – +5 % Melee Weapon (Club), +5 % – Athletics; Niedźwiedź – +5 % Melee Weapon (Club lub Axe), +5 % Parry; Kormoran – +5 % Missile Weapon (Missile), +5 % Athletics; Orzeł – +5 % Missile Weapon (Bow), +5 % Stealth; Jastrząb – +5 % Missile Weapon (Bow), +5 % Hide; Pantera – +5 % Melee Weapon (Club), +5 % Hide; Wydra – +5 % Listen, +5 % Pilot (Boats); Kruk – +5 % Knowledge (Blasphemous Lore), +5 % Gaming; Sokół – +5 % Melee Weapon (Club), +5 % Parry; Rekin – +5 % Hide, +5 % Melee Weapon (Club); Tukan – +5 % Knowledge (Farming), +5 % Hide; Żółw – +5 % Hide, +5 % Pilot (Boats); Dziki Kot – +5 % Missile Weapon (Missile), +5 % Hide; Wilk – +5 % Melee Weapon (Axe), +5 % Perform.

Preferowane profesje: Barbarzyńca, Szaman, Myśliwy.

Religia: Szamanizm, totemizm, ponadto pantoen bogóz z Jhebal Sagiem i Gullahem na czele.

Imiona męskie: Gorm, Sagayetha, Teyanoga, Zogar, Akando, Akoni, Yaxeka, Yaxxin, Taigi, Pamuya.

Imiona żeńskie: Cara, Oheo, Orenda, Mimiteh, Pachahama, Sanuye, Tadewi, Kiche, Shoteka.

Ophirski zamek

Poitańczyk – zamieszkujący południową prowincję Aquilonii Poitańczycy są dumnym ludem zasiedlającym wzgórzystą krainę winnic, pięknych zamków i bogatych miast. Tu szczególnie przyjęły się rycerskie cnoty, sprawiając, że arystokracja poitańska słynie z bitnej, ciężkiej kawalerii, której żadna inna się nie równa. Typowy Potiańczyk jest średniego wzrostu i takiej budowy ciała. Ze względu na domieszkę zingarańskiej krwi jest smagły, jego włosy są ciemnobrązowe bądź czarne, a oczy ciemne.

Cechy: CON +1, DEX +1, APP +1

Umiejętności: +5 % Melee Weapon (Sword), +5 % Melee Weapon (Spear), +5 % Shield, +10 % Etiquette (West Noble), +5 % Command, +5 % Literacy, +5 % Ride (Horse)

Preferowane profesje: Arystokrata, Oficer, Rycerz.

Religia: Mitra.

Imiona męskie: Trocero, Prospero, Adalhard, Orlando, Algernon, Alan, Berthomieu, Bernier, Durand, Galien.

Imiona żeńskie: Adelie, Amelie, Adaliz, Bartholomette, Audiarda, Fabrisse, Gaillarde, Grazide.

Asgalun - shemicka metropolia.

Shemita – koczowniczy naród zamieszkujący pustynne ziemie pomiędzy Stygią a Koth. Shemici nie są szczególnie wysocy, mając czarne włosy, ciemne oczy i haczykowate nosy. Prawie zawsze noszą brody, które są dla nich symbolem męskości. Słyną z talentów kupieckich, w całej Hyborii Shemita uważany jest za doskonałego kłamcę. Najemnicy shemiccy szczególnie cenieni są ze względu na kunszt łuczniczy, który niemal dorównują Bossończykom.

Cechy: CON +1, DEX +1, INT +1

Umiejętności: +10 % Missile Weapon (Bow), +5 % Bargain, +10 % Fast Talk, +5 % Appraise, +5 % Track.

Preferowane profesje: Kupiec, Nomad.

Religia: Rozbudowany panteon bóstw, wśród których znajdują się m.in.: Adonis, Anu, Ashtoreth, Bel, Derketo, Isztar i Pteor.

Imiona męskie: Bit-Yakin, Gebal, Hyam, Lamech, Noam, Noah, Yadon, Yafet, Mathusaleh.

Imiona żeńskie: Alumit, Daya, Idra, Jamila, Talitha, Tabitha, Yael.

Łucznik stygijski.

Stygijczyk – tajemnicza, złowroga i starożytna rasa zamieszkująca teokratyczną Stygię, południowe mocarstwo. Stygijczycy mają ciemną cerę, czarne włosy, ciemne oczy i regularne rysy twarzy. Na ogół są rośli, choć szczupli.  Stygijczycy słyną nie tylko z zamiłowania do zakazanych sztuk magicznych. Arystokraci są także budzącymi strach wojownikami.

Cechy: INT +1, POW +2,

Umiejętności: +5 % Missile Weapon (Bow), +5 % Command, +5 % Etiquette (Stygian Noble), +5 % Literacy, +5 % Knowledge (Occult lub Blasphemous Lore), +5 % Knowledge (History), +5 % Language (Own), +5 % Language (Old Stygian), +5 % Insight,

Preferowane profesje: Arystokrata, Czarownik, Kapłan, Prostytutka (sakralna), Uczony.

Religia: Set.

Imiona męskie: NAfer, Nut, Thoth, Mek, Amon, Ctesphon, Thutmekri, Thutotmes, Kutamun, Totrasmek.

Imiona żeńskie: Thalis, Akivasha, Ankhnesenamun, Enehy, Hebeny, Imiu, Isetnophret, Kiya, Miw-Sher, Netikerty.

Turańscy żołnierze.

Turańczyk – lud wywodzący się w prostej linii od hyrkańskich koczowników, którzy osiedli nad brzegami Morza Vilayet, tworząc jedną z najpotężniejszych monarchii hyborejskich – Turan. Podobnie jak Hyrkanczycy, mają czarne włosy, lekko skośne oczy, są natomiast wyżsi. Ponadto poprzez zmieszanie się z natywnym ludem mieszkającym nad Vilayet ich skóra stała się nieco żółtawa. Prowadząc osiadły tryb życia, nie są już tak doskonałymi jeźdźcami. Ceni się ich natomiast jako kupców. Wojownicy turańscy są podobnie jak ich hyrkańscy bracia świetnymi łucznikami.

Cechy: DEX +1, CON +1, APP +1

Umiejętności: +10 % Missile Weapon (Bow), +5 % Etiquette (East Noble), +5 % Appraise,+5 % Persuade, +5 % Knowledge (Streetwise), +10 % Ride (Horse)

Preferowane profesje: Arystokrata, Kupiec, Oficer, Posłaniec, Żołnierz.

Religia: Erlik.

Imiona męskie: imiona hyrkańskie.

Imiona żeńskie: imiona hyrkańskie.

Vanir – patrz Aesir

Wojownik z Vendhyi.

Vendhyanin – ciemnowłosy, śniady lud o dużych, brązowych oczach. Vendhya prawdopodobnie jest najbogatszym królestwem Ery Hyborejskiej. Kapłani golą sobie głowy na łyso, wojownicy noszą brody, a włosy osłaniają ciężkimi turbanami. Społeczeństwo Vendhyi jest wysoce kastowe. Wyższe kasty są wysoce cywilizowane i edukowane. Na wysokim poziomie jest astrologia i kultura.

Cechy: INT +1, APP +1, POW +1

Umiejętności: +5 % Melee Weapon (Spear), +5 % Etiquette (East Noble), +5 % Language (Own), +5 % Persuade, +5 % Knowledge (wybrana), +5 % Literacy, +5 % wybrana umiejętność z domeny Mental, +10 % Insight.

Preferowane profesje: Arystokrata, Kapłan.

Religia: Asura, ewentualnie któreś z mniej znanych bóstw (np. Hanuman).

Imiona męskie: Bunda, Chand, Chunder, Khemsa, Khurum, Shan, Darshan, Iswara, Kintan.

Imiona żeńskie: Ambika, Baula, Chandi, Dhanna, Hema, Indira, Malini, Rajni.

Slumsy zamorańskiej stolicy - Shadizar.

Zamoranin – drobni, szczupli i zręczni Zamoranie uważani są za najlepszych złodziei na świecie. Zazwyczaj są śniadzi, niewysocy, ich włosy są ciemne, podobnie jak oczy. Nie są zbytnio szanowani przez inne rasy. Prawdopodobnie są potomkami zapomnianej rasy, jeszcze sprzed Wielkiego Kataklizmu.

Cechy: STR -1, CON +1, DEX +2, INT +1

Umiejętności: +5 % Melee Weapon (Dagger), +5 % Fine Manipulation, +10 % Sleight of Hand, +5 % Knowledge (Streetwise), +5 % Listen, +5 % Spot, +5 % Athletics, +5 % Climb, +10 % Stealth.

Preferowane profesje: Prostytutka, Zabójca, Złodziej.

Religia: Zath (Bóg-Pająk), Bel, Ong.

Imiona męskie: Shevatas, Bohdan, Buryan, Danyo, Petruso,  Vanko, Yare.

Imiona żeńskie: Anichka, Ionna, Luba, Olena, Orynko, Oxanna.

Zingarański pirat.

Zingaranin – w typowym Zingaraninie płynie zarówno krew Hyborejczyków jak i Piktów. Lud zamieszkujący Dolinę Zingg jest średniego wzrostu, cerę ma ciemniejszą od Hyborejczyków z północy, a włosy zazwyczaj czarne, naturalnie kręcące się. Arystokracja zingarańska słynie z obsesyjnego przywiązania do honoru, a wojownicy z niebywałego kunsztu szermierczego. Niebezpieczni w walce, jednocześnie są niezbyt odporni na ciosy nieprzyjaciół. Zingaranie są drugą nacją, po Argosańczykach, z której przeważnie rekrutują się piraci i korsarze.

Cechy: CON -1, INT +1, DEX +1, APP +2

Umiejętności: +5 % Melee Weapon (Sword), +5 % Parry, +5 % Etiquette (West Noble), +5 % Literacy, +5 % Pilot (Ships), +5 % Insight, +5 % Dodge.

Preferowane profesje: Arystokrata, Pirat, Prostytutka, Żeglarz.

Religia: Mitra.

Imiona męskie: Zapayo, Beloso, Galbro, Gabbrelo, Gebellez, Valbroso, Valenso, Zapayo, Zaporavo, Zarono.

Imiona żeńskie: Belesa, Sancha, Adoncia, Bonita, Catalina, Cochiti, Jachinta, Madra, Neva, Perla.

Zath - zamorański Bóg-Pająk.

Reklamy

Komentarzy 7

 1. Ave
  Podziwiam za włożoną pracę. Każdy Twój kolejny materiał mobilizuje mnie do sklecenia drużyny w tym settingu.
  Zarys przygody już mam wyklarowany, teraz tylko znaleźć chętnych 🙂

 2. Ogromne dzięki. Taki feedback mile łechce mą hyborejską duszę:).

 3. Noooo, będzie z tego coś większego niż Sylvania….

 4. Zdecydowanie, o ile sił wystarczy. Sama mapa jest kilkanaście razy większa.

 5. do opisu shemitów dodałbym gdzieś jeszcze określenie „pelishta”, jako popularne w krajach hyboryjskich. W opowiadaniach pojawia się wcale często (patrz Klejnoty Gwahlhura czy Cienie w Zambouli). Zdaje się że to słowo wzięte bezpośrednio z któregoś z języków bliskowschodnich i oznacza filistynów.

 6. W zasadzie powinno być Pelishtim, bo tak tego używał Howard, niestety chłop tutaj wykazał się indolencją. Tu zacytuję de Campa z „Miecza Conana” : „Howard nazwał również jedną z shemickich nacji „Pelishtim”, co stanowi oryginalną
  hebrajską nazwę dla Filistynów. Ale później, nie będąc lingwistą, użył tej samej nazwy
  „Pelishtim” w Klejnotach Gwalhura jako rzeczownika w liczbie pojedynczej, nie mając
  pojęcia, że końcówka ,,–m” oznacza w hebrajskim liczbę mnogą.”

  Pelishtim są uwzględnieniu jako odmiana Shemitów w D20 Conan – wojownicy i uznani czarownicy. Nie będzie problemu z dorobieniem

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s