BRP Conan – nacje cz. I

Obiecane nacje, na razie pierwsze 9 (a w zasadzie 10) z zaplanowanych ok. 30. Każda z nich opatrzona jest krótkim opisem, a następnie bonusami do cech, umiejętności, proponowanymi profesjami, religią i imionami. Oczywiście mile widziane uwagi, modyfikacje, pouczenia. Mogłem gdzieniegdzie walnąć błędy merytoryczne, nie wszystko pamiętam z opowiadań REHa.

Aesirscy wojownicy

Aesir, Vanir – rosły lud z mroźnej północy. Zarówno Aesirowie jak i Vanirowie są potężni. Mężczyźni to urodzeni wojownicy o szerokiej piersi, mocnych ramionach i nogach. Ich cera jest jasna, a oczy zazwyczaj błękitne lub zielone. Aesirowie różnią się od Vanirów kolorem włosów. Ci pierwsi są blondynami, włosy drugich zazwyczaj są  rude, miedziane, bądź niemal czerwone. Obie nacje tworzą kulturę rolniczą, typowy Aesir lub Vanir jest rolnikiem, ale przy tym zawołanym myśliwym oraz bitnym wojownikiem.

Cechy: SIZ +2, STR +1, CON +1, -1 DEX

Umiejętności: +10 % Melee Weapon (Sword), +5 % Melee Weapon (Axe), +5 % Missile Weapon (Bow), +5 % Craft (Blacksmithing), +5 % Knowledge (Farming), +5 % Listen, +5 % Spot, +5 % Track, +5 % Athletics.

Preferowane profesje: Barbarzyńca, Najemnik.

Religia: Ymir i pomniejsze bóstwa z panteonu Nordów

Imiona męskie: Haimdul, Wulfhere, Odhinn, Sigurd, Niord, Horsa, Thorr, Heimdall, Uller, Tyr, Vali, Ve, Grimnir, Frey.

Imiona żeńskie: Freya, Frigga, Ulla, Erda, Eyra, Gefion, Fulla, Hnoss, Iduna, Lofn, Hlin.

Afghulis – lud górskich koczowników z Gór Himeliańskich, a konkretnie Afghulistanu. Wysocy, silni, o mocnej budowie ciała Afghulisowie mają ciemne, kręcone włosy, takież brody, ogorzałą cerę i brązowe oczy. Znani są ze swej siły i zawziętości w walce. Afghuliskie plemiona trudnią się zwykle rozbojem. Rajdy wojowniczych górali są plagą pogranicznych rejonów Vendhyi i Hyrkanii. Dzicy i barbarzyńscy Afghulisowie mają swój kodeks postępowania, w którym wielką rolę odgrywa tradycja. Żyją w niewielkich plemionach, które zamieszkują skalne osady położone pośród górskich szczytów.

Cechy: STR +1, DEX +1, +4 punkty wytrzymałości

Umiejętności: +10 % Melee Weapon (Dagger), +5 % Missile Weapon (Bow), +5 % Listen, +5 % Spot, +5 % Track, +15 % Climb, +5 % Stealth, +5 % Athletics, +5 % Hide.

Preferowane profesje: Barbarzyńca, Banita.

Religia: Miejscowe totemiczne i animistyczne wierzenie, w niektórych plemionach Asura.

Imiona męskie: Yar, Azfal, Yareli, Ahmad, Asad, Faiz, Mohan.

Imiona żeńskie: Anahita, Faryaal, Ghezal, Maryam, Samirah, Shamiha.

Aquilończyk – mieszkaniec jednego z najpotężniejszych i najbogatszych państw Ery Hyborejskiej. Typowi Aquilończycy są średniego wzrostu, mają szare oczy i jasne włosy. Jednak na południu, gdzie przemieszali się z Zingaranami, mogą mieć ciemne włosy i śniadą cerę. Aquilonia jest królestwem feudalny z silną władzą króla i arystokracji, która słabnie w pogranicznych prowincjach położonych na północy i południu

Cechy: INT +1, APP +1, POW +1

Umiejętności: Ze względu na wrodzone umiejętności przystosowawcze Aquilończycy mogą wybrać 3 umiejętności, w których mają +5 %. Ponadto: +5 % Literacy, +5 % Etiquette (wybrana), +5 % Language (Own), +5 % Craft (wybrana), +5 % Knowledge (History)

Preferowane profesje: Brak.

Religia: Wiara w Mitrę jest dominująca, ale w ukryciu pozostają wyznawcy Asury, a niektórzy wciąż wyznają przodka Hyborejczyków – Boriego.

Imiona męskie: Pannemides, Tiberio, Arpello, Prospero, Trocero, Brocas, Athemides, Epimetreus, Epheus, Namedides, Jon, Publius, Tertius, Rinaldo, Orlando, Scavonus, Dionu, Thasperas.

Imiona żeńskie: Valeria, Zelata, Aita, Adda, Adora, Cerelia, Honoria, Ierne, Minerva, Napea, Narda.

Tarantia - stolica Aquilonii

Argosanin – choć mieszkańcy Argos są ludem hyborejskim, to krzyżowanie się z innymi ludami (głównie Zingaranami, ale także Shemitami) sprawiło, iż Argosanie mają raczej ciemną cerę i takież włosy, są niscy i krępi, włosy mają kręcone, a twarze gładkie. Ludzie z Argos są doskonałymi żeglarza, wielu z nich wstępuje zaciąga się na korsarskie statki służące królowi Argos. Mają też smykałkę do handlu.

Cechy: INT +1, DEX +2

Umiejętności: +5 % Bargain, +10 % Persuade, +5 % Fast Talk, +5 % Gaming lub +5 % Knowledge (Farming), +10 % Pilot (Boats) lub +5 % Pilot (Ships), +5 % Athletics.

Preferowane profesje: Kupiec, Pirat, Żeglarz.

Religia: Mitra, ale tolerowani są bogowie kothijscy i shemiccy.

Imiona męskie: Demetrio, Ortho, Publio, Servio, Tranicos, Tito, Adonis, Agatone, Adrastos, Myron, Narcissus.

Imiona żeńskie: Danae, Alcina, Larissa, Polyxene, Aeqea, Aglaia, Achaia, Myra, Melissa.

Dwór arystokracji w Argos

Bossończyk – wiejski lud zamieszkujący bagienne tereny na północy i zachodzie Aquilonii. Bossończycy są średniego wzrostu i średniej budowy ciała, oczy mają szare bądź brązowe. Nie są ludem hyborejskim, choć podbici przez potomków Boriego zachowali własną kulturę i tradycję. Nie mają pośród siebie arystokracji, żyją w okolonych palisadą wioskach i utrzymują się z rolnictwa. W Hyborii słyną przede wszystkim ze swego kunsztu posługiwania się długim łukiem bossońskim oraz doskonałej taktyki obronnej.

Cechy: CON +2, DEX +1

Umiejętności: +15 % Missile Weapon (Bow), +5 % Parry, +5 % Shield, +5 % Knowledge (Farming), +5 % Spot, +5 % Track, +5 % Hide.

Preferowane profesje: Najemnik, Pogranicznik, Żołnierz, Oficer.

Religia: Mitra.

Imiona męskie: Gromel, Aneurin, Berwyn, Alun, Gwynfor, Heilynn, Tegan, Tirion, Uren, Uwain.

Imiona żeńskie: Gretel, Verena, Mitzi, Blodwen, Branwen, Gwyn, Heiled, Vevay, Tydfill.

Brythun – Mieszkańcy sąsiadującej z Nemedią Brythunii są przysadzistymi blondynami, choć ci ze wschodu kraju ze względu na związki z Zamoranami bywają drobniejsi, mają ciemną karnację i takież włosy. Brythunki słyną ze swej urody, toteż często są porywane przez handlarzy niewolników. Sama Brythunia to spokojny, rolniczy kraj, choć znana jest ze zdyscyplinowanej i bitnej kawalerii.

Cechy: CON +1, APP +1 (kobiety: APP +2)

Umiejętności: +5 % Craft (Carpentry, Cooking lub Leatherworking), +5 % Knowledge (Folklore), +10 % Knowledge (Farming), +5 % Listen, +5 % Spot, +5 % Ride (Horse).

Preferowane profesje: Brak.

Religia: Mitra.

Imiona męskie: Aratus, Abelard, Alberich, Alard, Elbert, Emlen, Emrey, Erhard, Henning, Hermon.

Imiona żeńskie: Hildico, Natala, Ada, Aldea, Druella, Elois, Engelberta, Hedwig, Hollye.

Corinthianin – lud zamieszkujący Corinthię zaliczany jest do hyborejskich, jednakże domieszka krwi zamorańskiej i kothisjkiej sprawiła, że Corinthianie są raczej niscy, choć o mocnej budowie ciała. Włosy mają brązowe podobnie jak oczy. Corinthia nie jest jednolitym państwem, lecz zlepkiem państw-miast słynących z rozwiniętej nauki i kultury. Kasta kapłańska i arystokracja jest tu szczególnie silna.

Cechy: INT +1, APP +1, POW +1

Umiejętności: +10 % Etiquette, +5 % Art (wybrana), +5 % Knolwedge (Streetwise), +5 % Knowledge (History lub Law), +5 % Knowledge (Politics), 10 % Literacy, +5 % Insight.

Preferowane profesje: Arystokrata, Uczony, Kapłan.

Religia: Mitra, ale gdzieniegdzie tolerowani są bogowie kothijscy i shemiccy (w tym Anu – Niebiański Byk).

Imiona męskie: Athicus, Ivanos, Joka, Kalanthes, Murilo, Nabonidus, Petreus, Ampelas, Anargylus, Boilas, Catacalon, Eustatius, Nepos.

Imiona żeńskie: Muriela, Flacilla, Ingerina, Teophanes, Ariadne, Anna, Eudokia, Gemma, Macrina, Gylla, Prokopia.

Corinthia

Cymmeryjczyk – Cymmeryjczycy są dziećmi swej ziemi, tak jak oni posępni i chmurni. Z natury skłonni do melancholii fataliści. Wysocy, mocno zbudowani barbarzyńcy o szerokiej piersi i umięśnionych członkach. Włosy zazwyczaj mają czarne, oczy szare, a cerę ogorzałą od wiatru. Są gwałtowni i skorzy do gniewu. Wśród Hyborejczyków są uważani za najdzikszych spośród barbarzyńców.

Cechy: SIZ +1, CON +1, SIZ +1

Umiejętności: +5 % Brawl, +5 % Grapple, +5 % Melee Weapon (Sword lub Axe), -5 % Persuade, +5 % Knolwedge (Blacksmithing), +5 % Listen, +5 % Spot, +5 % Sense, +5 % Track, +10 % Climb, +10 % Athletics.

Preferowane profesje: Barbarzyńca, Rzemieślnik (Kowal).

Religia: Crom.

Imiona męskie: Eithriall, Eanbotha, Rotheahta, Gialladch, Cruaidh, Eamhua, Amergin, Agh, Aodh, Conor, Connal, Cuchullainn, Duncan, Hydallan.

Imiona żeńskie: Credhe, Deirdre, Maev, Melilcoma, Ros-Crana.

Cymmeryjska wioska

Gunderman – zamieszkujący północ Aquilonii Gundermanowie są najbliżsi wyglądem typowym Hyborejczykom: średniego wzrostu, o szarych oczach i jasnych włosach. Gunderland tak długo był samodzielnym królestwem, iż nawet teraz, będąc prowincją Aquilonii, zachował swoją tożsamość i tradycję. Gundermanowie słyną jako doskonali najemnicy, a przede wszystkim bitni, doświadczeni pikinierzy o stalowych nerwach.

Cechy: +10 % Melee Weapon (Spear), +10 % Shield, +5 % Craft (wybrana), +5 % Knowledge (Farming), +5 % Spot, +5 % Athletics.

Umiejętności: CON +2, DEX +1

Preferowane profesje: Najemnik, Żołnierz, Oficer.

Religia: Większość Mitra, ale wciąż wielu Gundermanó1) wyznaje Boriego.

Imiona męskie: Nestor, Theticus, Quintus, Quintin, Trenus, Urvan.

Imiona żeńskie: Rain, Regina, Renita, Rexanna, Quintessa, Valonia, Venetia, Ultima, Tryphena.

Reklamy

Komentarze 3

  1. Może o tym pisałeś, ale nie wychwyciłem.
    Jak się będzie miał Twój sandbox do samego Cymmeryjczyka? Będzie się dział jeszcze przed opowiadaniami REHa, czy raczej po?

    A może bohaterowie będą mogli spotkać na swojej drodze Conana we własnej osobie? Jeżeli tak, to raczej młodego początkującego poszukiwacza fortuny, czy doświadczonego wojownika o znanej i potwierdzonej reputacji?

  2. Opisywałem Westermarck i było zasygnalizowane, że Conajohara już padła. Akcja ma się zacząć ok. 2 lat po upadku. Conan dopiero wstąpił na tron. „Feniks na mieczu” jeszcze się nie zadział.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s